systemisch werken op scholen

Groepswelzijn

Systemisch werken met groepen op scholen


 meer weten


‘Het verbindende veld’ en ‘vleugels voor verandering’.

opstelling kinderen

De eenvoud maakt het simpel

Praten met de poppetjes voor je neus geeft heel simpel inzicht waardoor kwartjes sneller vallen.
opstelling met leerlingen op scholen

Inzicht en herkenning

Een Groepsopstelling geeft razendsnel inzicht, door verheldering van de geschiedenis, met oog op de toekomst.

Gebruik meerdere zintuigen

Bij Systemisch werken werk je niet zozeer met wat je hoofd bedenkt wat er gebeurt, maar je gebruikt ook vol je andere zintuigen.

De kracht van creatief en beeldend bezig zijn

familieopstelling

Ontdek jezelf en leer een ander beter te begrijpen

Systeemopstellingen zijn een uiterst effectieve methode om inzicht te krijgen in het krachtenveld waarin kinderen zich bevinden. Een opstelling is een visualisatie van het patroon en de bijbehorende dynamiek waar je in de groep mee te maken hebt. 

Met systemisch werken in de klas maak je de dynamiek van een groep zichtbaar. Dit kan bijvoorbeeld met behulp van houten poppetjes, smileys, symbolen of ander klein materiaal op tafel. Hierdoor krijgen zowel de docent als de leerlingen inzicht in de processen die spelen binnen een groep.

 Meer informatie

TRAUMA KIND MASKER

Verhelderende interactie

Als kinderen zich onveilig voelen, reageren ze daar vaak verschillend op. Gevolg is vaak dat de aandacht verlegd wordt van focus op leren naar overleven binnen de groep en dit uit zich in vaak in onrust, conflicten en dalende leerprestaties. Een 'onveilige' situatie binnen een groep kan bijvoorbeeld ontstaan door regelmatig pestgedrag onderling of omdat groepen regelmatig te maken hebben met nieuwe kinderen die instromen. Ook kan wisselingen van leerkrachten door ziekte of zwangerschap of fusies tussen scholen voor een bepaalde onrust zorgen.

Meer informatie

opstelling scholen houten beeldjes

De balans herstellen binnen een groep

In lastige situaties kun je vaak veel doen bij het herstellen van de balans. Zo blijft je groep gelukkig en in een gelukkige groep kan iedereen zich optimaal ontwikkelen. Een systeemopstelling brengt inzicht en herkenning, primair bij de leerkracht(en), maar zeker ook bij de kinderen. De gezamenlijke ervaring en antwoorden die wordt opgedaan scheppen vervolgens ruimte voor het ontstaan van nieuwe doelen en/of het bewust genieten van de positieve sfeer binnen de groep.


 Meer lezen


Wilt U graag meer weten over GROEPSWELZIJN ?

IK academie

Groepswelzijn

Met Groepswelzijn gaan we met leerlingen klassikaal aan de slag. Op voorhand van de 'hulpvraag' wordt er een plan van aanpak gemaakt. In de klas wordt er gewerkt met materialen die leerlingen helpen bij het inzichtelijk maken van de onderlinge verhoudingen. Leerlingen zijn vaak de 'beste acteurs' die er zijn. Het is zo dat wanneer je een leerling vraagt hoe het gaat, het meest gegeven antwoord vaak "goed" is terwijl de realiteit dan vaak anders is. 

Meer informatie

Gertjan Veneman

Goede balans

Kinderen zijn heel goed instaat om een 'masker' op te zetten maar tijdens een opstelling laten zij makkelijker hun kwetsbare kant zien. De ogen zijn dan vaker gericht op de systeemopstelling en leerlingen voelen zich vaak minder snel bekeken. Het maakt dat ze daardoor vaak makkelijker praten waardoor een 'onbalans' eerder zichtbaar wordt. Uiteindelijk betrekken we de leerlingen ook in het bedenken van oplossingen. Het belangrijkste is het 'herstellen' van de balans en creëren van een fijne leeromgeving. 

Meer informatie

Gertjan Veneman

Professioneel trainer en coach

Mensen leren leven, leren samenleven en samenwerken in optima forma, in harmonie met zichzelf en anderen. Dat is de drive van Gertjan Veneman. De leerlingen en docenten worden altijd op professionele begeleid. Gertjan Veneman is hier niet alleen diepgaand in opgeleid maar ook ervaren in systemisch werken. Gertjan Veneman heeft hiervoor een erkend diploma wat is uitgegeven door het opleidingsinstituut de Velsen Academie. Deze opleiding is geaccrediteerd bij het CRKBOKTNO, BATCABvC en NVST

Een van de belangrijkste kernwaarden bij deze systeemopstellingen zien we ook terug bij de SRH methodiek en dat zijn evenwaardigheid en verbinden. Bij groepswelzijn voor bedrijven zien we deze kernwaarden ook weer terug.

Overtuigd? Neem vandaag nog contact op over de mogelijkheden!