Systemisch werken binnen bedrijven

Groepswelzijn

Systemisch werken bij bedrijven en teams

meer informatie


Ontdek jezelf en leer een ander beter te begrijpen

Systemisch werken

Systemisch werken binnen een organisatie kan op heel eenvoudige wijze de onderliggende balans blootleggen. Wanneer er sprake is van een team waarbij werknemers door de werkzaamheden dagelijks met elkaar zijn verbonden zijn, kan een eenvoudige opstelling van toegevoegde waarde zijn wanneer er gewerkt wordt aan bijvoorbeeld teambuilding.

Meer informatie

Gertjan Veneman

Onderliggende verhoudingen

Binnen een organisatie of groep is het altijd van groot belang dat je het gevoel hebt "gehoord" te worden. Je voelt je daardoor niet alleen welkom maar ook meer verbonden met andere medewerkers uit het team. Iedere medewerker weet welke plek hij of zij ze inneemt binnen het grotere geheel en iedereen levert op zijn of haar wijze een unieke bijdrage die bijdraagt aan het succes van de organisatie. Wanneer onderliggende verhoudingen goed zijn, zal dat van positieve invloed zijn op de motivatie van medewerkers en uiteindelijk ten gunste komen van de rentabiliteit van een onderneming.


Meer lezen


systemisch werken

Mensgerichte werkomgeving

Door te werken met tafelopstellingen ga je snel helderheid creëren. Een coach moet wel enige kennis hebben van persoonlijkheidsstructuren en zich kunnen invoelen en herkennen van bepaalde patronen. Alles met als doel om een gezonde en mensgerichte werkomgeving te creëren waarin iedereen van meerwaarde kan zijn. Niet alleen voor zichzelf maar ook voor de ander binnen de organisatie.

Meer informatie

Geïnteresseerd en wilt u graag nog meer weten?

zelfvertrouwen op de werkvloer

Teambuilding

Naast werken met systeemopstellingen werkt de IK Academie ook met diverse workshops. Op voorhand wordt met de werkgever de wensen in kaart gebracht en zodoende kan in samenwerking maatwerk worden geleverd waarbij bijvoorbeeld kernkwaliteiten, DISC en systeemopstellingen onderdeel kunnen uitmaken van een workshop.

Meer informatie

Maatwerkoplossingen in overleg

valkuilen bij werknemers

Kernkwaliteiten en valkuilen

Leer jezelf beter kennen en werken aan oplossingen

Ontdek je persoonlijk profiel

Inzicht krijgen in de sterke en minder sterke eigenschappen van jou als persoon

Samen sterk

Leer meer vertrouwen op jezelf en herken de valkuilen

GEDIPLOMEERD TRAINER

Gertjan Veneman is jullie trainer en coach. Hij heeft hiervoor meerdere erkende diploma's waaronder familieopstellingen welke is uitgegeven door het opleidingsinstituut de 'Velsen Academie'. Deze opleiding is geaccrediteerd bij het CRKBO, KTNO, BATC, ABvC en NVST.
Daarnaast is Gertjan Veneman ook een gecertificeerd disctrainer en heeft een afgeronde coaching opleiding.

 Meer lezen

Overtuigd? Neem vandaag nog contact op over de mogelijkheden!